KPSS
Lisans
Lise-Önlisans
A Grubu
Öğretmenlik

DGS Kurslarımız

ALES Kurslarımız

DUYURULAR


2015 KPSS Kuslarında Büyük Fırsat

2015 KPSS GK&GY 699 TL, A Grubu Alan Bilgisi 1990 TL, Eğitim Bilimleri 699 TL

ÖSYM 2015 Sınav Takvimi Yayınlandı

2015 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde ÖABT 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak.


KPSS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KPSS Nedir?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı), Kamu Kurumlarına ilk defa atanacaklar için yapılan sınavların genel adıdır. Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ayrıca KPSS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılmaktadır.

A Grubu Kadro Nedir?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir. A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı, Aday Meslek Memurluğu (Dışişleri Bakanlığı), Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. İlgili kurumlar yönetmeliklerine göre doğrudan KPSS sonuçları ile atama yapabilecekleri gibi, KPSS sonuçlarına göre belli bir puan barajı belirleyerek bu barajın üzerindeki adayları çağırıp kendi yeterlilik sınavlarını yapabilirler. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavı niteliğini taşımaktadır.

B Grubu Kadro Nedir?
B Grubu Kadrolar; genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kısaca A grubu kadrolar dışında kalan bütün kadrolara, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir.

Sınavların Uygulanması
KPSS A grubu ve Öğretmenlik; Sınav sonucu sadece A grubu kadrolar ve Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamalarında kullanılır. Geçerlilik süresi iki yıldır. Sınava lisans mezunu adaylar katılabilirler. Sınav Cumartesi sabah ve öğleden sonra, Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda gerçekleştirilir. Cumartesi; sabah oturumunda tüm adayların girmesi gereken Genel yetenek-Genel kültür ve ardından isteğe bağlı yabancı dil testleri uygulanır. Öğleden sonra oturumunda ise öğretmen adaylarına yönelik Eğitim Bilimleri testi gerçekleştirilir. Pazar günü yapılan oturumlarda ise Alan bilgisi testleri uygulanmaktadır.

KPSS Lisans; Sınav sonucu B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme, A grubu kadrolar ve Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamalarında kullanılır. Geçerlilik süresi iki yıldır. Sınava lisans mezunu adaylar katılabilirler. Sınav Cumartesi sabah ve öğleden sonra, Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda gerçekleştirilir. Cumartesi; sabah oturumunda tüm adayların girmesi gereken Genel yetenek-Genel kültür ve ardından isteğe bağlı yabancı dil testleri uygulanır. Öğleden sonra oturumunda ise öğretmen adaylarına yönelik Eğitim Bilimleri testi gerçekleştirilir. Pazar günü yapılan oturumlarda ise Alan bilgisi testleri uygulanmaktadır.

KPSS Ortaöğretim/Önlisans; Sınav sonucu B grubu kadrolar için ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme için kullanılır. Geçerlilik süresi iki yıldır. Sınava Ortaöğretim ve Önlisans mezunu adaylar katılabilirler. Sınav Genel yetenek-Genel Kültür testinden oluşan tek oturumda yapılır.

Sınava Kimler Başvurabilir
KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır. Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavına gireceklerdir. Adayların, A Grubu kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu Kadrolar için ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır. Kamu kurum ve kuruluşlarının öğretmenlik dahil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.

A GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu, yaş ve cinsiyet gibi genel ve özel şartlar aranabilecektir. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini internet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında yapılacağı basın yoluyla adaylara duyurulacaktır. Adaylar tercihlerini sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro ve/veya sözleşmeli pozisyonlar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmayan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayacaktır. Yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. KPSS sonrası ÖSYM’ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerinde tercihleri çerçevesinde merkezî yerleştirme kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadro ya da pozisyona yerleştirilen tüm adaylar, bu sınavın geçerlilik süresi içerisinde ÖSYM tarafından yapılacak B Grubu Kadrolara yerleştirmelerde aynı KPSS sonucunu yeniden kullanamayacaklardır. B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim içinse KPSSP94 puanını kullanacaklardır.

ÖĞRETMEN ATAMALARI
Öğretmen adayları sınavın Cumartesi sabah yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür ve Cumartesi öğleden sonra yapılacak Eğitim Bilimleri sınavlarına girerek elde edecekleri KPSSP10 puanlarıyla sınavın geçerlilik süresi içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan atamalara başvuru yapabileceklerdir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

ÜYE GİRİŞİ

KPSS PUAN
HESAPLAMA ROBOTU

KPSS YAYINLARI

KPSS REHBERİ

ONLINE KPSS DENEME SINAVI

                                       Ana Sayfa    Dershanemiz   |   Fotoğraf Albümü   |   Duyurular   |   Online Sınav   |    Ä°letişim                 Bizi Takip Edin  

powered by 3tbilisim.com